การมุ่งสู่ความเป็นผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับประเทศ บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กำลังการผลิต จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้ และส่งมอบได้อย่างแม่นยำ

เครื่องตัดเหล็กแผ่นมาตรฐาน (Cutting Machine)

เครื่องดัดเหล็ก (Bending Machine)

เครื่องเจาะรูมาตรฐาน (Drilling Machine)

เครื่องรีด Hallow Core

Top